Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/stdnum/no
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Docstring improvementsArthur de Jong2017-09-112-10/+8
* Use zip() instead of enumerate()Arthur de Jong2015-10-051-1/+1
* Add support for Norwegian organisation and VAT numbersTuomas Toivonen2015-04-173-0/+176