Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/stdnum/iban.dat
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Update database filesArthur de Jong2021-10-031-0/+1
* Update database filesArthur de Jong2021-01-111-1/+2
* Update database filesArthur de Jong2020-08-091-1/+1
* Update database filesArthur de Jong2020-01-181-0/+1
* Update database filesArthur de Jong2019-03-101-0/+1
* Update database filesArthur de Jong2017-04-101-4/+7
* Update database filesArthur de Jong2016-11-131-36/+36
* Update database filesArthur de Jong2016-07-261-1/+1
* Update database filesArthur de Jong2016-03-051-2/+4
* Update database filesArthur de Jong2015-10-111-1/+2
* Update IBAN testsArthur de Jong2015-08-161-1/+2
* Update database filesArthur de Jong2015-04-271-2/+2
* Update database filesArthur de Jong2014-10-191-1/+4
* Update database filesArthur de Jong2013-12-311-0/+1
* Update database filesArthur de Jong2013-06-091-0/+8
* update data filesArthur de Jong2012-02-261-0/+1
* update data filesArthur de Jong2011-07-091-0/+2
* add an IBAN (International Bank Account Number) moduleArthur de Jong2011-01-161-0/+55