Arthur de Jong
401038
arthur@ch.twi.tudelft.nl


Jeroen van den Berg
054076
berg@ch.twi.tudelft.nl
Self modifying code

1. Inleiding
2. De techniek
3. Toepassingen
3.1 Virussen
3.2 Runtime compilers
3.3 Bitblt
3.4 Mutual exclusion
3.5 Ongewenst copiëren
3.6 Debugger trap
3.7 Corewars
4. Nadelen en problemen
5. Mogelijkheden in de toekomst
6. Conclusies en aanbevelingen
Literatuurlijst
Appendix A