Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/test_de_handelsregisternummer.py
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Lookup German Handelsregisternummer in OffeneRegister.deArthur de Jong2019-07-211-0/+47