Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/test_de_handelsregisternummer.doctest
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Fix the Handelsregisternummer number matchingArthur de Jong2019-07-211-0/+15
* Fix handelsregisternummer to not turn Hamburg into HomburgArthur de Jong2019-06-141-1/+7
* Add German company registry numbersArthur de Jong2018-03-231-0/+207