Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/stdnum/by
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Update Let's Encrypt R3 intermediate certificateArthur de Jong2021-10-031-82/+64
* Add Let's Encrypt R3 intermediate certificateArthur de Jong2021-02-061-0/+43
* Drop pinning of isort now flake8-isort has been fixedArthur de Jong2021-01-101-2/+2
* Fix typoArthur de Jong2020-03-091-1/+1
* Add Bellarus УНП numberArthur de Jong2020-03-083-0/+200